بایگانی برچسب برای: پیوند پرینت سه بعدی با ریخته گری

پیوند پرینت سه بعدی با ریخته گری

پیوند پرینت سه بعدی با ریخته گری – پرینت سه بعدی

پیوند پرینت سه بعدی با ریخته گری صنعت ساخت میتواند با پیوند پرینت سه بعدی با ریخته گری دگرگون شود.همکاری دو شرکت Autodesk  و mishigan foundry  منجر به تولید قاب صندلی های جدیدی از جنس منیزیم شده است . این قاب های صندلی به اندازه ای سبک هستند که…