بایگانی برچسب برای: پرینت سه بعدی برای مقابله با بیماری میکروتیا

پرینت سه بعدی برای مقابله با بیماری میکروتیا

پرینت سه بعدی برای مقابله با بیماری میکروتیا

پرینت سه بعدی برای مقابله با بیماری میکروتیا پرینت سه بعدی برای مقابله با بیماری میکروتیا برای درمان نواقص گوش مادرزادی در کودکان مورد استفاده قرار گرفت. دانشمندان چینی با استفاده از پرینت سه بعدی برای مقابله با بیماری میکروتیا برای رشد گوشهای ج…