بایگانی برچسب برای: نتایج مسابقه ی بهترین پرینتر سه بعدی ایرانی

بهترین پرینتر سه بعدی ایرانی

شرکت تیم دیاکو در مسابقه ی بهترین پرینتر سه بعدی ایرانی

شرکت تیم دیاکو در مسابقه ی بهترین پرینتر سه بعدی ایرانی تیم شرکت نما گستر دیاکو راد با پرینتر سه بعدی S-Diaco در مسابقه ی بهترین پرینتر سه بعدی ایرانی در اردیبهشت ماه سال 1396 شرکت کرد . برگزاری بخش ارزیابی کیفیت این مسابقه در دو روز 10 و 1…