بایگانی برچسب برای: لباس

پرینت سه بعدی لباس – پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی لباس پرینت سه بعدی لباس از ایریس ون هرپن، مرزهای مد را تحت تآثیر قرار می دهد. تا حد زیادی مردم بر این باورند که هنر و علم به عنوان مخالفت های قطبی به وجود می آیند و رشته های موجود را در دوگانگی غیر قابل انطباق قرار می دهند که…