بایگانی برچسب برای: طراحی سه بعدی اصفهان

نمونه اولیه بسته بندی پنیرکاله.

پروتوتایپ سازی توسط پرینترهای سه بعدی

پروتوتایپ سازی توسط پرینترهای سه بعدی برای اینکه طراح قطعه بتواند مدل فیزیکی طراحی شده برای قطعه را لمس کند و اشکالات آن را مشاهده کند و برطرف نماید و همچنین مونتاژ قطعات را  نیز بررسی کند از روش های نمونه سازی سریع یا (rapid prototyping) در ج…