بایگانی برچسب برای: آبنبات

کارخانه ی جادویی آبنبات

کارخانه ی جادویی آبنبات – پرینتر سه بعدی

کارخانه ی جادویی آبنبات 3D Printed Candy Gummy  کارخانه ای جادویی آبنبات اعلام شده است. در حال حاضر، جهان به این واقعیت پی برده است که پرینت سه بعدی در کارخانه ی جادویی آبنبات است و اینجاست که می ماند. در حالی که مطمئنا هنوز کسانی هستند که…