پرینت سه بعدی چرخ دنده 3

پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 – پرینترهای سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . پرینت سه …
پرینت سه بعدی چرخ دنده 2

پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 – پرینترهای سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . …
پرینت سه بعدی چرخ دنده 1

پرینت سه بعدی چرخ دنده 1- پرینترهای سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی چرخ دنده 1 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 1 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . پرینت سه …
پرینت سه بعدی طرح قلب

پرینت سه بعدی طرح قلب – پرینتر سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی طرح قلب در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی طرح قلب مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت سه ب…
پرینت سه بعدی ماکت معماری

پرینت سه بعدی ماکت معماری – پرینتر سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی ماکت معماری در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی ماکت معماری مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت س…
پرینت سه بعدی ماکت قلعه

پرینت سه بعدی ماکت قلعه – پرینتر سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی ماکت قلعه در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی ماکت قلعه مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت سه…
پرینت سه بعدی تندیس مادر

پرینت سه بعدی تندیس مادر – پرینتر سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی تندیس مادر در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی تندیس مادر مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS مشکی است . پرینت…
پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1

پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1 – پرینتر سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت…
پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی

پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی

,
پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS شفاف…
پرینت سه بعدی سمباده برقی

پرینت سه بعدی سمباده برقی – پرینتر سه بعدی اصفهان

,
پرینت سه بعدی سمباده برقی در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی سمباده برقی مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS سفید است . پرینت س…