پرینت سه بعدی چرخ دنده 3
,

پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 – پرینترهای سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . پرینت سه …
پرینت سه بعدی چرخ دنده 2
,

پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 – پرینترهای سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . …
پرینت سه بعدی چرخ دنده 1
,

پرینت سه بعدی چرخ دنده 1- پرینترهای سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی چرخ دنده 1 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 1 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . پرینت سه …
پرینت سه بعدی طرح قلب
,

پرینت سه بعدی طرح قلب – پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی طرح قلب در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی طرح قلب مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت سه ب…
پرینت سه بعدی ماکت معماری
,

پرینت سه بعدی ماکت معماری – پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی ماکت معماری در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی ماکت معماری مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت س…
پرینت سه بعدی ماکت قلعه
,

پرینت سه بعدی ماکت قلعه – پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی ماکت قلعه در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی ماکت قلعه مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت سه…
پرینت سه بعدی تندیس مادر
,

پرینت سه بعدی تندیس مادر – پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی تندیس مادر در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی تندیس مادر مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS مشکی است . پرینت…
پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1
,

پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1 – پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی قطعه صنعتی 1 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس PLA سفید است . پرینت…
پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی
,

پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی

پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی پایه برای اشیاء کروی مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS شفاف…
پرینت سه بعدی سمباده برقی
,

پرینت سه بعدی سمباده برقی – پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی سمباده برقی در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی سمباده برقی مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS سفید است . پرینت س…