طرح سه بعدی جاکلیدی و نگهدارنده موبایل

طرح جاکلیدی و نگهدارنده موبایل

در این مقاله با عنوان طرح سه بعدی جاکلیدی و نگهدارنده موبایل به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl این طرح سه بعدی می پردازیم.
این مدل سه بعدی از 5 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.