طرح سه بعدی جاشمعی فانتزی

طرح جاشمعی فانتزی

در این مقاله با عنوان طرح سه بعدی جاشمعی فانتزی به تحلیل این طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی استند خودکار می پردازیم.
طرح سه بعدی استند خودکار از 1 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.