بایگانی برچسب برای: گیاهان

سنسورهای گیاهی

سنسورهای گیاهی – پرینتر سه بعدی

سنسورهای گیاهی پرینت سه بعدی برای توسعه سنسورهای گیاهی که آب مصرفی گیاهان را اندازه گیری می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. گیاهان نمیتوانند صحبت کنند، بنابراین انسان تنها می توانند ببیند که گیاه چقدر خوب رشد می کند و یا چگونه به درمان و محیط خود واکنش نش…