بایگانی برچسب برای: گزارش

گزارش نتایج Wohlers 2017

نتایج گزارش Wohlers 2017

نتایج  گزارش Wohlers 2017 نتایج نظرسنجی شرکت کننده ها در ژوئیه 2017 همکاران wohlers سالانه یک پرسشنامه برای ارائه دهندگان خدمات ارائه می دهند تا با نتایج  گزارش Wohlers 2017 به شناسایی روند صنعت ساخت افزایشی (AM) کمک کنند. نتایج این پرسشنامه …