بایگانی برچسب برای: پرینت سه بعد اصفهان

فایل stl

فایل stl فایل stl اختصار ("stereolithography") یک فرمت فایل بومی است که  دارای چندین پسوند واقعی مانند "زبان استاندارد مثلثی" و "زبان استاندارد تسلط" است.     این به طور گسترده ای برای نمونه سازی سریع، چاپ 3D و تولید …
پرینترهای سه بعدی در معماری

بررسی تاثیر پرینترهای سه بعدی در معماری مدرن

بررسی تاثیر پرینترهای سه بعدی در معماری مدرن مقاله ی بررسی تاثیر پرینترهای سه بعدی در معماری مدرن در سال 1395 در دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری انتشار یافت . چکیده ای از این مقاله به نظر نویسنده به شرح زیر می باشد …