بایگانی برچسب برای: پرینت سه بعدی لوازم جانبی کفش

پرینت سه بعدی لوازم جانبی کفش

پرینت سه بعدی لوازم جانبی کفش

,
پرینت سه بعدی لوازم جانبی کفش صنعت کفش در طول سالها پرینت سه بعدی لوازم جانبی کفش و تحقیق و توسعه مالیاتی آن رشد کرده است. انتظار می رود که پرینت سه بعدی لوازم جانبی کفش در بازار جهانی کفش تا سال 2020 به 371.8 میلیارد دلار برسد که عمدتا به دلی…