نوشته‌ها

طرح سه بعدی سنجاب عروسکی

طرح سه بعدی سنجاب عروسکی-پرینترهای سه بعدی اصفهان

طرح سه بعدی سنجاب عروسکی در این قسمت عکس های طرح سه بعدی سنجاب عروسکی قرار داده شده . شما می توانید از طریق فرم تماس با ما  طرح سه بعدی سنجاب عروسکی را درخواست کنید تا فرمت STL این فایل را در کمتر از 24 ساعت به صورت رایگان به ایمیل شما ارسال…
طرح سه بعدی سر کلیدی حلزونی

طرح سه بعدی سر کلیدی حلزونی -پرینترهای سه بعدی اصفهان

طرح سه بعدی سر کلیدی حلزونی در این قسمت عکس های طرح سه بعدی سر کلیدی حلزونی قرار داده شده . شما می توانید از طریق فرم تماس با ما  طرح سه بعدی سر کلیدی حلزونی را درخواست کنید تا فرمت STL این فایل را در کمتر از 24 ساعت به صورت رایگان به ایمیل ش…
طرح سه بعدی سخت پوست عروسکی

طرح سه بعدی سخت پوست عروسکی-پرینتر سه بعدی اصفهان

طرح سه بعدی سخت پوست عروسکی در این قسمت عکس های طرح سه بعدی سخت پوست عروسکی قرار داده شده . شما می توانید از طریق فرم تماس با ما  طرح سه بعدی سخت پوست عروسکی را درخواست کنید تا فرمت STL این فایل را در کمتر از 24 ساعت به صورت رایگان به ایمیل ش…
طرح سه بعدی دایناسور عروسکی

طرح سه بعدی دایناسور عروسکی-پرینتر سه بعدی اصفهان

طرح سه بعدی دایناسور عروسکی در این قسمت عکس های طرح سه بعدی دایناسور عروسکی قرار داده شده . شما می توانید از طریق فرم تماس با ما  طرح سه بعدی دایناسور عروسکی را درخواست کنید تا فرمت STL این فایل را در کمتر از 24 ساعت به صورت رایگان به ایمی…
پرینت سه بعدی چرخ دنده 3
,

پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 – پرینترهای سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 3 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . پرینت سه …
پرینت سه بعدی چرخ دنده 2
,

پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 – پرینترهای سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 2 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . …
پرینت سه بعدی چرخ دنده 1
,

پرینت سه بعدی چرخ دنده 1- پرینترهای سه بعدی اصفهان

پرینت سه بعدی چرخ دنده 1 در این قسمت عکس های مربوط به پرینت سه بعدی چرخ دنده 1 مشاهده می کنید . این قطعه در شرکت پرینتر سه بعدی نماگستر دیاکو راد توسط پرینتر سه بعدی مدل S-Diaco پرینت شده است . فیلامنت این قطعه از جنس ABS خاکستری است . پرینت سه …