بایگانی برچسب برای: پرتو درمانی

پرینت سه بعدی برای برنامه ریزی پرتو درمانی

پرینت سه بعدی برای برنامه ریزی پرتو درمانی

پرینت سه بعدی برای برنامه ریزی پرتو درمانی محققان Tomsk از پرینت سه بعدی برای برنامه ریزی پرتو درمانی استفاده می کنند . پرینت سه بعدی امروزه در بسیاری از جنبه های مختلف پزشکی نقش دارد و همچنین پرینت سه بعدی برای برنامه ریزی پرتو درمانی استفاده می ش…