بایگانی برچسب برای: نانو

سازه های سه بعدی نانولوله ای

سازه های سه بعدی نانولوله ای – پرینتر سه بعدی اصفهان

سازه های سه بعدی نانولوله ای محققان دانشگاه آلتو ، بیوفیزیکی سازه های سه بعدی نانولوله ای را مطالعه می کنند. پرینت سه بعدی امروزه بسیاری از صنایع مانند سازه های سه بعدی نانولوله ای را تحت تاثیر قرار داده است. نوآوری ها در زمینه هوا فضا، صنعت خودر…
پرینت سه بعدی نانو

پرینت سه بعدی نانو – پرینتر سه بعدی

پرینت سه بعدی نانو با تکنیک جدید Caltech ساختارهای فلزی مجتمع با ساختار روی نانو سه بعدی پرینت می شود . پرینت سه بعدی نانو یک تکنیک کوچک است که بسیاری از محققان برای توسعه بیشتر آن  تلاش می کنند و پرینت سه بعدی نانو (مواد با فلز) ، یکی از مهمتر…
تکنیک های پرینت سه بعدی در نانو تکنولوژی

تکنیک های پرینت سه بعدی در نانو تکنولوژی

تکنیک های پرینت سه بعدی در نانو تکنولوژی مقاله ی تکنیک های پرینت سه بعدی در نانو تکنولوژی در سال 1395 در کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو منتشر شد . خلاصه ی این مقاله ای دیدگاه نویسنده به شرح زیر می باشد : پرینت سه بعدی روشی بر پ…