بایگانی برچسب برای: مواد بازیافتی

پرینت ایستگاه اتوبوس مستحکم با استفاده از مواد بازیافتی

پرینت ایستگاه اتوبوس مستحکم با استفاده از مواد بازیافتی

پرینت ایستگاه اتوبوس مستحکم با استفاده از مواد بازیافتی هنگامی که شما در ایستگاه حمل و نقل اتوبوس نشسته اید جالب است بدانید که آن ایستگاه از پرینتر های سه بعدی ساخته شده اند. این تکنولوژی ساده اما بسیار هوشمندانه است. پرینت ایستگاه اتوبوس مستحکم با …