بایگانی برچسب برای: فیلامنت چوب

فیلامنت چوب

فیلامنت چوب معرفی وکاربرد

فیلامنت چوب از جمله متریال های کامپوزیتی است که ذرات ریز چوب به ماده pla و abs اضافه شده است و زیبایی خاصی که قطعه می دهد.