بایگانی برچسب برای: سرطان پوست

بهبود درمان رادیولوژی در جهت درمان سرطان پوست

بهبود روش درمان رادیولوژی در جهت درمان سرطان پوست

بهبود روش درمان رادیولوژی در جهت درمان سرطان پوست محققان اسپانیایی روش جدیدی از قطعات محافظتی پرینت شده را به وسیله ی پرینتر های سه بعدی برای بهبود روش درمان رادیولوژی در جهت درمان سرطان پوست برای کمک به بیماران سرطانی ایجاد کرده اند. گروهی از این…