بایگانی برچسب برای: ساخت افزایشی

دستگاه قالبساز

طراحی و ساخت دستگاه قالبساز به روش ساخت افزایشی

طراحی و ساخت دستگاه قالبساز به روش ساخت افزایشی با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انجام کارهای دقیق و ساخت قطعات با حداقل دخالت نیروی انسانی وهمچنین پیشرفت تکنولوژی CAD/CAM کار طراحی و ساخت دستگاه قالبساز به روش ساخت افزایشی با کنترل محورهای…