بایگانی برچسب برای: بازسازی

مرد چدار

مرد چدار – بازسازی چهره با پرینت سه بعدی

مرد چدار مجسمه سه بعدی چاپ شده از مرد چدار نشان می دهد که بریتانیایی های اولیه پوست تیره و چشم های روشن داشتند . پرینت سه بعدی و تکنولوژی اسکن چندین بار استفاده شده است تا چهرهای بقایای انسانهای  به صورت مدرن ارائه شود که در غیر اینصورت نمی توا…