بایگانی برچسب برای: آیفون X

باز کردن قفل آیفون X با پرینتر سه بعدی

باز کردن قفل آیفون X با پرینتر سه بعدی – پرینت سه بعدی

باز کردن قفل آیفون X با پرینتر سه بعدی باز کردن قفل آیفون X با پرینتر سه بعدی یکی از تحقیقاتی است که جدیدا مورد بررسی قرار گرفته است .  ماسک  جدید پرینت سه بعدی در فریب شناسه صورت برای باز کردن قفل آیفون X با پرینتر سه بعدی بهتر عمل می کند . در حا…