طرح لوستر پرینت سه بعدی

طرح پرینت سه بعدی لوستر

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی لوستر به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی لوستر می پردازیم.
طرح سه بعدی لوستر از 5 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.