قاشق اندازه گیری پرینتر سه بعدی

طرح سه بعدی قاشق اندازه گیری

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی قاشق اندازه گیری به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی قاشق اندازه گیری می پردازیم.
طرح سه بعدی قاشق اندازه گیری از یک فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.