طرح زیر لیوانی پرینتر سه بعدی

طرح سه بعدی زیر لیوانی

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی زیر لیوانی به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی زیر لیوانی می پردازیم.
طرح سه بعدی زیر لیوانی از یک فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.