پرینت طرح سه بعدی خرس فراماسونی

طرح سه بعدی خرس فراماسونی

در این مقاله با عنوان طرح سه بعدی خرس فراماسونی به تحلیل این طرح سه بعدی و بررسی فایل stl آن می پردازیم.
قسمت های بدن این خرس از 16 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.