طرح سه بعدی جعبه لیتوفان

طرح سه بعدی جعبه لیتوفان

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی جعبه لیتوفان به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی جعبه لیتوفان می پردازیم.
طرح سه بعدی لیتوفان از 3 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.