طرح جا شمعی پرینتر سه بعدی

طرح سه بعدی جا شمعی

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی جا شمعی به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی جا شمعی می پردازیم.
طرح سه بعدی جا شمعی از چندفایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.