طرح جامدادی پرینتر سه بعدی

طرح سه بعدی جامدادی رومیزی

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی جامدادی رومیزی به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی استند لوازم تحریر می پردازیم.
طرح سه بعدیجامدادی رومیزی از 2 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.