طرح جا مسواکی پرینتر سه بعدی

طرح سه بعدی جا مسواکی

در این مقاله با عنوان طرح پرینت سه بعدی جا مسواکی به تحلیل طرح سه بعدی و بررسی فایل stl طرح سه بعدی جا مسواکی می پردازیم.
طرح سه بعدی جا مسواکی از 4 فایل تشکیل شده است. شما می توانید این طرح سه بعدی را با پرینتر سه بعدی FDM پرینت کنید.