شرکت دانش بنیان دیاکو پیرو تحقق ارتباط پویا، از علاقه مندان به همکاری با این شرکت دعوت به عمل می آورد. زمینه های همکاری شامل اعطای نمایندگی فروش، اعطای نمایندگی خدمات، همکاری در تولید، همکاری در سایر پروژه های دانش بنیان، بومی سازی و صنعتی می باشد. همچنین از علاقه مندان به همکاری داخل شرکت با تخصص های زیر دعوت میکنیم با تکمیل فرم روبرو و ارسال فابل رزومه مقدمات تماس طرفین را فراهم فرمایند.

تخصص های مورد نیاز:

 • مکانیک ساخت و تولید
 • مکانیک جامدات
 • الکترونیک
 • نرم افزار
 • مکاترونیک
 • مهندسی شیمی و پلیمر
 • مهندسی پزشکی
 • صنایع
 • MBA
 • مدیریت فروش و بازار یابی
 • مدیریت بازرگانی
 • رباتیک
 • فعالین حوزه آموزش و کار آفرینی