: نام و نام خانوادگی(الزامی)

:ایمیل خود را وارد نمایید (الزامی)

ارتفاع:

:طول

:عمق

: عرض

:تعداد(الزامی)

کیفیت:

عالی(150 میکرون)متوسط(300میکرون)خوب(220میکرون)

آپلود فایل پرینت سه بعدی یا تصویر محصول(الزامی):

سایر توضیحات سفارش: