نقش پرینتر سه بعدی در مدرسه فردا – پرینتر سه بعدی اصفهان

نقش پرینتر سه بعدی در مدرسه فردا مقاله ی نقش پرینتر سه بعدی در مدرسه فردا در سال 1394 در  سومین همایش ملی مدرسه فردا منتشر شده . خلاصه ای از این مقاله از نظر نویسنده به شرح زیر می باشد : پرینترهای سه بعدی از چندین سال پیش تولید شده و از آن ها استفاده می […]

بررسی تاثیر پرینترهای سه بعدی در معماری مدرن

بررسی تاثیر پرینترهای سه بعدی در معماری مدرن مقاله ی بررسی تاثیر پرینترهای سه بعدی در معماری مدرن در سال 1395 در دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری انتشار یافت . چکیده ای از این مقاله به نظر نویسنده به شرح زیر می باشد : پرینتر سه بعدی و پدیده ی پرینت سه […]

پرینترهای سه بعدی ، خصوصیت روشهای مختلف و مواد مورد استفاده

پرینترهای سه بعدی ، خصوصیت روشهای مختلف و مواد مورد استفاده مقاله ی پرینترهای سه بعدی ، خصوصیت روشهای مختلف و مواد مورد استفاده در سال 1395 در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در […]

طراحی و ساخت دلتا ربات خطی با کاربری پرینتر سه بعدی دلتا

طراحی و ساخت دلتا ربات خطی با کاربری پرینتر سه بعدی دلتا این مقاله در سال 1395 در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک  منتشر شده. مباحث مورد بررسی در این مقاله نحوه ی ساخت و تامین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای نوعی پرینتر سه بعدی به نام پرینتر […]